Ahirete Göç eden İnsanlarımız

Dünyadan sonraki hayata göç eden insanlarımıza bir fatiha göndermeyi, haklarında hayır dua etmeyi unutmayalım!